RESTORAN

Restoran je organiziran na ‘buffet style’ principu i nudi vrhunski gastronomski doživljaj sa reprezentativnom ponudom hrvatskih vina te te u želji da udovolji svakom gostu svojom kvalitetom svakako nadmašuje očekivano i uobičajeno.